Ragnhild Elisabeth Waagaard

Dagens klimaprofil – Ragnhild Elisabeth Waagaard

Ragnhild Elisabeth Waagaard, født 1978, kommer fra en gård utenfor Hønefoss. Hun er utdannet miljøfysiker fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, og jobber nå som klima- og energirådgiver i WWF.

Ragnhild jobber akkurat nå med WWF- og Greenpeacekampanjen ”Vi eier Statoil! og vil ha Norge ut av tjæresanden”, og hun håper å få Statoil på bedre tanker. http://www.vieierstatoil.no/trekk-statoil-ut/

I tillegg legger hun en plan for hvordan Norge kan innføre en klimalov.

Når hun ikke fyller hodet med klimaspørsmål, dirigerer hun Jentekoret Stas.

Når gikk det opp for deg at du måtte engasjere deg i klimasaken?

Helt siden naturfaglæreren på ungdomsskolen lærte oss om klimaendringer, har jeg vært opptatt av saken. Tror jeg til tider har vært ganske plagsom for mine foreldre, der jeg har mast om å spare strøm og sortere søppel og startet lange diskusjoner.

Hvorfor ville du være ukens klimaprofil for Norsk klimanettverk?

Dette er et spennende nettverk fordi det favner så bredt, og det er en ære å bli spurt. Jeg tror vi må forene brede allianser og bruke kreative krefter for å skape endringene vi trenger. Norsk klimanettverk samler mange aktører på en veldig god måte.

Hvilke ting gjør du i hverdagen for et bedre klima?Arbeidstiden min går til å prøve å få innført en norsk klimalov og å få Statoil ut av tjæresanden, så jeg bruker jo mye av tiden min for et bedre klima.

På hjemmebane gjør jeg det enkelt for meg selv å være klimavennlig, ved å bo lite og sentralt, så jeg kan gå til jobb, og jeg kjører lite bil. Er også bevisst på å ikke handle mer mat og klær enn nødvendig.

Hva er du mest redd for å miste?

Jeg er mest redd for å miste troen på at det er mulig å gjøre de endringene vi trenger for å lage et bærekraftig fornybarsamfunn. Jeg er redd for å finne ut at det er for sent.

Hvem er din største klimahelt?

De forskerne som står fram med sine funn og er pådrivere for å løfte klimasaken selv om det er sterke krefter som prøver å sverte deres akademiske integritet. Også er jeg veldig stolt av det globale WWF-nettverket, – der er det mange helter som arbeider for å ivareta natur og klima globalt og lokalt.

Hvilken sak brenner du mest for?

To ganger har jeg vært i tjæresandområdene i Alberta, Canada, og det har gjort sterkt inntrykk på meg. Man kan bli maktesløs når man ser hvordan kynisk oljeindustri ødelegger enorme områder, bidrar til økte klimagassutslipp, og bruker enorme menger vann og energi for å utvinne olje fra denne råvaren. Siden den norske stat eier 67 prosent av av Statoil, blir norske statsborgere medeiere, og dermed delaktige i Statoils satsing på utvinning av verdens skitneste olje. Jeg blir sint over at den norske staten ikke gjør noe for å få Statoil ut av tjæresanden i Canada. Den nye eierskapsmeldingen som kommer i vinter, må løfte klima som et overordnet mål for de statlige selskapene. Det vil gjøre det svært vanskelig for Statoil å fortsette å grave i tjæresanden.

Du får 10 prosent av oljefondet til disposisjon. Hva bruker du det til?

Den aller største utfordringen i klimaarbeidet er at utslippene må ned samtidig som vi skal løfte milliarder av mennesker ut av fattigdom. 1,5 milliarder har i dag ikke tilgang til elektrisitet. Velstandsutviklingen disse menneskene må i så stor grad som mulig bygges av klimavennlige energikilder. WWF, LO, Statkraft og Norfund har foreslått en modell som skal sikre at industriland finansierer investeringer, og som tilrettelegger for bruk av nyere og renere klimateknologi i utviklingsland. Utviklingslandenes institusjoner, kompetanse og kapasitet styrkes slik at de raskt kan ta i bruk nye teknologier. Jeg ville brukt pengene på dette, noe som også vil gjøre det lettere for bedrifter å investere i fornybar energi i utviklingsland.

Knus en klimamyte!

Oljeindustriens, deriblant Statoils, utsagn om at vi trenger mer fossile brensler for å møte verdens økende energibehov i fremtiden. De mangler tydelig svar på framtidens utfordringer, de representerer utelukkende fortidens ressurser, og de undergraver verdens klimamål. Det er fullt mulig å oppnå klimamålsetningene ved å ta i bruk kjent teknologi og utnytte fornybare ressurser som vind, vann og biomasse. WWF lanserer i januar en omfattende rapport som viser hvordan dette kan gjøres.

Hvordan tror du verden er om ti år?

Et klimaskifte er i gang, alle har forstått alvoret. Vi har en god internasjonal klimaavtale, og Norge har overoppfylt Klimaforliket.

Hva eller hvem utgjør den største trusselen for klimaet i dag?

Oljeindustrien. De ser at peak oil kommer, og at lett tilgjengelig olje tar slutt. De har kapital og kompetanse til å forme fornybarfremtiden. I stedet graver de seg dypere og dypere ned i tungt utvinnbare fossile brensler, som tjæresand og skiferolje.

Har du et spørsmål til Jens Stoltenberg?

Kjære Jens, Norge trenger en klimalov for å sikre at Norge får ned utslippene på lang sikt! Vil du være den ansvarlige statsministeren for regjeringen som sørget for å få norske utslipp på rett kurs, ved å innføre en norsk klimalov?

Nevn en klimalov du gjerne ville følge

Morsomt spørsmål! WWF har jo i høst kommet med et forslag om at Norge trenger en klimalov!

Jeg har så lyst til å være stolt av Norge som en foregangsnasjon på klima! Vi har mål om å redusere utslippene våre, men målene blir ikke fulgt i praksis, fordi gjennomføringsviljen er liten. En norsk klimalov som lovfester norske klimakutt vil flytte problemstillingen fra om man skal gjøre noe for å få ned klimagassutslippene til hvordan. For å få det til, må alle sektorer i samfunnet bidra. En slik lov vil gi et sterkt signal til både næringsliv og folk flest at politikerne tar klima på alvor, og man kan begynne å planlegge for et sunt samfunn uten forurensning.

Etter møtet i Mexico, hva nå for den voksende klimabevegelsen?

Hvert land, hver bedrift, hver person må ta ansvar for å bidra til å få ned klimagassutslippene, og bygge fornybarsamfunnet. Vi trenger en samlet bevegelse for å klare den enorme oppgaven det er å endre samfunnet vi lever i. Vi må begynne her hjemme, vi kan ikke vente på en stor internasjonal avtale, til det har vi det for travelt. Alle må med, både folkerørsla, miljøbevegelsen, politikere, fagforeninger, næringsliv og industri. Oppgavene er store, så alle gode krefter må stå samlet.

Hvorfor ville du være ukens klimaprofil for Norsk klimanettverk?

Publisert

i

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *