Møte James E. Hansen

Miljøbevegelsen inviterer til møte med James E. Hansen på Nobels fredssenter lørdag 4. juni kl. 15.00. James E. Hansen er en klimaforsker som vant Sofieprisen i 2010. I 2009 utgav han boken STORMS OF MY GRANDCHILDREN – The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity.


Møtet arrangeres av WWFGreenpeaceKlimanettverket,BesteforeldreaksjonenNatur og UngdomNorges Naturvernforbund og Framtiden i våre hender .

Arrangementet er del av Oslo Miljøfestival.

James E. Hansen (født 1941) har i over 30 år spilt en nøkkelrolle for utviklingen av vår forståelse av menneskeskapte klimaendringer. Han begynte sin karriere med å forske på atmosfærene ved ulike planeter, men begynte å studere jordens klima etter hvert som bevis på menneskers mulige påvirkning på den ble oppdaget allerede på 70 tallet. Allerede i 1988 presenterte han resultater for den amerikanske kongressen som sannsynliggjorde at menneskeskapte klimaendringer utgjør en trussel. Hans klare tale har imidlertid møtt motstand, og han opplevde under Bush-administrasjonen å få vitenskapelig baserte uttalelser sensurert.

– Forskere som har advart mot klimaproblemet har i USA gjennom mange år måttet bære store personlige kostnader. James Hansen har likevel valgt å varsle oss om faren menneskeskapte klimaendringer utgjør. Dette er et eksempel til etterfølgelse. Hansen er den som har gjort det umulig å unnskylde oss overfor våre barnebarn med at vi ikke visste, sier styreleder i Sofieprisen Nina Drange .

Hansen er en velrenommert forsker med en lang rekke vitenskapelige artikler publisert i tunge, internasjonale tidsskrifter. Men Hansens samvittighet, og etter hvert hans rolle som bestefar, har tvunget ham til å kombinere forskning på høyt nivå med politisk aktivisme basert på et sterkt personlig engasjement. Det har gjort at han har deltatt i politiske aksjoner mot kullkraft, og han har vitnet i retten til fordel for sivilt ulydige aktivister som stoppet byggingen av et kullkraftverk i Storbritannia. I 2009 utgav han boken STORMS OF MY GRANDCHILDREN – med undertittelen The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity .

Den industrielle utviklingen har bidratt til en økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren. Fra et førindustrielt nivå på 275 ppm (parts per million), til dagens nivå som er på 387 ppm og som stadig øker. Forankret i sine forskningsfunn har Hansen anslått at 350 ppm er en øvre grense for innhold av CO2 i atmosfæren dersom vi skal unngå dramatiske klimaeffekter. Dette har inspirert til dannelsen av den verdensomspennende folkebevegelsen 350.org, som var svært aktiv i forkant av København-toppmøtet.

Hansen har tatt til orde for en utfasing av kullkraft og å la fossile energikilder bli liggende i bakken. Dersom alle reservene av olje, gass og kull som fortsatt finnes på denne planeten pumpes opp og slippes ut i atmosfæren, så vil ganske enkelt ikke vår sivilisasjon overleve. Men ”noen ser det som en gudegitt rett å hente opp og forbrenne alle fossile brensler på sitt eget territorium”, sier Hansen.

Kilde:http://www.sofieprisen.no/Norsk/Prisvinnere/2010/index.html


Publisert

i

, ,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *