Norske samfunnsaktører med krav til Stortinget: – Trekk Statoil ut av canadisk tjæresand!

Politiske partier, ungdomspartier og organisasjoner innen miljø, utvikling og kirkeliv krever i etfelles opprop at politikerne trekker Statoil ut av canadisk tjæresand. Oppropet blir overlevertlederen av Stortingets næringskomité i formiddag.

Initiativtakerne til oppropet er WWF, Besteforeldreaksjonen, Greenpeace og Norsk Klimanettverk. Underskriverne mener at tjæresandutvinningen svekker både Statoils og Norges internasjonaleomdømme i klimakampen.

Staten eier 67 prosent av aksjene i Statoil og gjør alle norske borgere til medansvarlige, heter det ioppropet. Fordelt på hver og en av oss utgjør den statlige eierandelen rundt 65 000 kroner.

Oppropet blir overrakt leder av næringskomiteen Terje Aasland utenfor Stortinget tirsdag 10. mai kl1145. Aasland får oppropet fordi næringskomiteen akkurat nå behandler en ny stortingsmelding omforvaltning av statlig eierskap.
– Stortinget bør gi regjeringen klar beskjed når de i vår behandler stortingsmeldingen. Vi harfremdeles ikke møtt noen politikere som egentlig liker tjæresandaktivitetene til Statoil. Nå er det påtide at politikerne sier fra hvem som er sjef, og setter ned foten. Det er ikke Helge Lund som styrerNorge, men norske politikere, sier Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF.

– Utvinning av tjæresand er ikke bærekraftig, verken for verdens klima eller lokalt i Canada.Tjæresandindustriens harde bruk av vann- og skogressurser i Alberta truer dyrelivet og er i strid medde lokale urfolkenes grunnlovsfestede rett til å bevare sitt tradisjonelle levesett, sier Truls Gulowsen,leder for Greenpeace i Norge.

Halfdan Wiik, leder for Besteforeldreaksjonen, er svært tydelig på at utvinning av tjæresand harlangsiktige konsekvenser for våre barnebarn:- Skal klimakampen vinnes, må ressurser som tjæresand bli liggende i bakken, for all framtid.Tjæresandutvinning er uforenlig med framtidsansvar og kravet om solidaritet mellom generasjonene.

Tidligere stortingsrepresentant i Høyre, Bente Bakke, nå representant for norsk Klimanettverk,reagerer på at regjeringen dekker seg bak at tjæresand er en enkeltsak, som ikke angår selskapetseiere.- Tjæresandprosjektet er så klima- og miljøødeleggende at det ikke bare svekker Statoils omdømme,men også Norges. Den norske stat har med sin store aksjemajoritet et klart ansvar for et så vesentligstrategivalg som å gå inn i verdens mest skitne oljevirksomhet.

De som har signert oppropet er Kristelig Folkeparti, Kristelig Folkepartis Ungdom, ArbeidernesUngdomsfylking, Venstre, Unge Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Grønn Ungdom, Rødt, RødUngdom, Sosialistisk Ungdom, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Bellona, Kirkens Nødhjelp,Mellomkirkelig Råd, Samisk Kirkeråd, Unio, Changemaker, Concerned Scientists, Framtiden i vårehender, WWF, Greenpeace, Norsk Klimanettverk, Besteforeldreaksjonen.

Kontaktpersoner:
WWF: Ragnhild Waagaard, rwaagaard@wwf.no,
95888780Greenpeace: Martin Norman, mnorman@greenpeace.org, 95804950
Besteforeldreaksjonen: Mette Newth, mcnewth@online.no, 98414798
Norsk Klimanettverk: Bente Bakke, bente.bakke@soon.no, 412 74 720


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *