Norsk Klimanettverks nyhetsbrev oktober 2010

Redaktør: Bente Bakke
bente.bakke@soon.no
Kjære Klimavenn!

Statsbudsjettet er lagt frem, og det bekrefter dessverre den rødgrønne regjeringens handlingslammelse når det gjelder klima og miljø. Samtidig kom den skandaløse nyheten om at planene om et fullrenseanlegg for CO2
på Mongstad vil sprekke fordi den valgte teknologien gir kreftfremkallende kjemiske forbindelser. På samme tid kom nyheten om at enorme mengder giftig slam, som har vært deponert i Ungarn etter aluminiumsproduksjon, har flommet ut over flere landsbyer og distrikter og drept alt liv som ikke kom seg unna. Nok en tragisk hendelse etter en sommer og høst fylt med en rekke klima- og miljøkatastrofer
verden over. Er politikerne døve og blinde siden de ikke handler?

Elefanten i Rommet

Norsk klimanettverk arrangerte høstens første debatt i Litteraturhuset i

serien Elefanten i Rommet 20. september. Tema for kvelden var: Krise for klimakrisen? Deltakere var Frode Fanebust, forfatter av den grundige og tankevekkende boka ”Selvbedraget – Norge og klimakrisen”, Aslak Sira Myhre og nettverkets Aleksander Melli.

Aleksander intervjuet først Frode Fanebust om hans bok, og publikum fikk en

svært interessant innføring i problemer knyttet til kvotehandel, karbonfangst, regnskogsatsning og mye mer. Frode Fanebust er en eminent formidler av alvoret i klimasituasjonen og kompliserte økonomiske spørsmål. Boken anbefales til alle klimavenner!

Annen del av kvelden var en opphetet debatt mellom Aslak Sira Myhre, som nettopp hadde gått ut i media mot det han beskriver som dommedagsprofetier

og alarmisme i miljøbevegelsens formidling av klimasituasjonen, og  Aleksander Melli. Han kritiserte Sira Myhre for å være uinformert og upresis i omgangen med en svært alvorlig virkelighet. Resultatet av møtet var, for å sitere Frode Fanebust, «en av disse sjeldne debattene som viser at ved å lytte, i tillegg til å snakke, kan alle gå litt klokere hjem.» Ikke minst slapp publikum også til.

Vi fortsetter arbeidet med Elefanten i Rommet på Litteraturhuset. Neste møte blir 29. november med et foredrag av årets Arne Næss Chair-professor Robyn Eckersley, og påfølgende debatt i et samarbeid med SUM.

Global Work Party

Søndag 10. oktober var det over 7000 klimamarkeringer over hele verden i regi av klimaorganisasjonen 350. Norsk klimanettverk deltok i Global Work Party i Oslo, hvor Katrine Selsø representerte NKN. Det ble blant annet arrangert et sykkelritt gjennom sentrum i samarbeid med Spire, Greenpeace, Miljøpartiet de grønne og Critical Mass. Bilder fra dette kan sees her:

http://www.flickr.com/photos/350org/5069889766/

http://www.flickr.com/photos/350org/5069210796/

På Ås var det NKNs Marie Loe Halvorsen som sto bak arrangementet i et samarbeid med blant andre Oikos og Grønne studenter. I et Gøy på landet-arrangement ble det vist frem selvlagde vindmøller og de fortalte om fornybar energi. I tillegg ble det samarbeidet med Grønn ungdom om å dele ut kastanjenøtter og oppskrift på å lage sin egen karbonfangstmaskin. Det ble servert kortreist, nypresset eplejuice fra det lokale Oikos-laget og informert om Regnskogfondet og viktigheten av regnskogene. Arrangementet ble dekket i flere lokalaviser.

Det var også Global Work Party-markeringer i andre deler av landet, blant annet Arendal, Trondheim og Drammen. Se bilder derfra og fra andre land her: http://350.org

Holder de ord

Partneransvarlig Dina Hestad forteller at holderdeord.no ser på hva politikerne lover når det gjelder klimapolitikken og hva de faktisk gjør i Regjeringen og på Stortinget. Prosjektet er inne i en intensiv dugnadsperiode for å gjøre nettsiden ferdig til en foreløpig lansering 11. november 2010. Det er fortsatt mulig å bli med på dette prosjektet, neste dugnadsmøte er mandag 25. oktober klokken 19. Kontakt Daniel Rees, daniel@rees.no dersom du vil være med.

Sammen med Norsk Klimanettverk har Holder de ord inngått et samarbeid med Senter for klimastrategi på BI. Materialet fra deres klimastrategirapport skal knyttes opp mot Holder de ords løftebase, og flest mulig saker skal analyseres frem mot den foreløpige lanseringen. Deretter blir det en utprøvings- og rekrutteringsfase før den offisielle lansering i mars 2011.

Alle med interesse for klima og demokrati oppfordres til å sjekke nettsiden, bidra etter kapasitet, samt til å ”like” oss på facebook: http://www.facebook.com/home.php?ref=logo#!/pages/Holder-de-ord/128853573831210

10 klimaspørsmål til Stoltenberg

Det har vært liten respons på oppfordringen i forrige nyhetsbrev om å stille Stoltenberg klimaspørsmål. Det er ikke for sent, gå inn på vår facebookgruppe og kom med spørsmålet ditt, eller send det til web@norskklimanettverk.no. Frist for å sende inn spørsmål er fortsatt 1. november.

Filmkonkurransen Bioprop

Bioprop er en kortfilmkonkurranse arrangert av Norsk klimanettverk i samarbeid med Montages. Sjanger og uttrykk er helt åpent: dokumentar, humor, satire, musikkvideo, naturfilm, polemikk, intervju, innslag for barn og personlige appeller. Prosjektleder Erik Møller Solheim forteller at det første styremøtet er holdt, og at de regner med å få til et stiftelsesmøte i november. De håper å ha de kreative rammene klare innen påske 2011 og få en daglig leder på omtrent samme tidspunkt. Konkurranseoppstart er foreløpig satt til høsten 2011 og avslutning rundt juletider samme år.

Planlegging Klimabunnmøte, tirsdag 26. oktober

Jens Stoltenberg innrømmer nå at jakten på en global klimaavtale har kræsjlandet. Desto viktigere at vi andre fortsetter å skyve på nedenfra for nasjonale bidrag til løsninger på klimakrisen.

Klimanettverket  har tatt initiativ til et Klimabunnmøte, og prosjektleder Vegard Velle forteller at dette planlegges I Oslo den 2. desember. Det er grasrot-organisasjoner, ikke toppplitikere som står bak. Tittelen «Klimabunnmøte» henspeiler på at arrangementet er et motsvar til Klimatoppmøtet, som holdes i Mexico på samme tid . På Klimabunnmøtet skal vi samles for å holde presset på beslutningstakerne oppe. Det skal også være en arena hvor organisasjoner kan fremme sin klimaagenda, gjennom debatter eller ved lansering av initiativer, planer eller meldinger. Ikke minst skal det være et sted der norske medier kan finne lokale vinklinger og innfallsvinkler til Klimatoppmøtet i Cancun.

Mange har meldt sin interesse for å være med. Norges Naturvernforbund, Fremtiden i våre hender, WWF, Spire, Global migrants for climate action, Concerned Scientists, Kirkens Nødhjelp, Attac, Kommunenes sentralforbund, Oslo Sporveiers arbeiderforening og vi i Klimanettverket har alle signalisert ønsker om å arrangere egne opplegg under Klimabunnmøtet.

Så OBS: Dette kan bli et stort arrangement. Men det betyr også at mye må gjøres hvis arrangementet skal bli vellykket. Det er Klimanettverket som har tatt initiativet og som dermed har et stort ansvar for et vellykket arrangement.

For tiden har vi en dialog med LO om bruken av Kongressenteret ved Folkets hus. LO har signalisert at de kan være villige til å sponse disse flotte (dyre),  og sentralt beliggende lokalene for oss.

Vi innkaller til et idemyldrings- og organiseringsmøte. Tidspunktet er førstkommende tirsdag 26. oktober kl. 16.00, på Tekehtopa, St. Olavs plass. Alle er velkomne til å delta og bidra.

Månedens klimablomst

Dina Hestad, som har hatt et hovedansvar for Klimanettverkets ukeprofiler, får månedens klimablomst. Hun vil nå konsentrere seg om prosjektet ”Holder de ord?” og har overlatt ukeprofilansvaret til Aleksander Melli og Bente Bakke.

Styringsgruppens leder Inge Olav Fure om klimaallianser:

Klima er ikke toppoppslag i nyhetene for tiden. Om det da ikke er for å fortelle omnok et tilbakeslag. Det gikk som vi vet helt galt i København i fjor. Siden det har ”partene” hatt mange møter for å forberede årets evenement i Cancun i Mexico. Rapportene fra disse møtene viser at man har tatt ytterligere skritt bort fra hverandre. I tillegg har Obamas klimalov gått i vasken, og verden kan ikke vente så mye dragkraft derifra med det første.

Klimautviklingen går dessverre fortsatt i negativ retning uten store medieoppslag. For oss som er opptatt av å gjøre noe med dette, er det bare å jobbe enda hardere og mer målrettet!

For å øke oppmerksomheten om klimaet, har vi i Norsk klimanettverk valgt å arbeide mye med å bygge allianser med andre og viktige aktører i samfunnsdebatten. Vi vil bidra til å motivere og koordinere andre klima- og miljøorganisasjoner, næringspolitiske organisasjoner, fagbevegelse, kommuner, kirke, akademia og kulturlivet. Vi har allerede et samarbeid med mange av disse og vil etter hvert kontakte alle. Målet er å få på plass enighet om konkrete klimatiltak innenfor flere områder.

Norsk klimanettverk ønsker å være navet i et klimahjul, hvor vi sammen med våre alliansepartnere kan skape en bedre klimadebatt, skape større oppmerksomhet om utfordringene og bidra med bedre forslag og bedre løsninger. Skal det skje nødvendige endringer, må mange forskjellige krefter engasjere seg. Det er ikke nok med entusiaster i klima- og miljøorganisasjonene. Klarer vi ikke trekke med oss både store samfunnsaktører og vanlige mennesker i klimaarbeidet, vil vi mislykkes. Derfor må vi klare å koordinere og målrette mange forskjellige samfunnsgruppers interesse og innsats. Da vil vi lykkes!

Alliansebygging er viktig og riktig!


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *