Bård Vegar Solhjell, Camilla Moneta og Thomas Cottis (Foto: Thomas Willig)

Krever at Norge blir verdens klimaforbilde

Ledere fra ulike deler av samfunnet har gått sammen om kravet til myndighetene om å gjøre Norge til verdens klimaforbilde.

Norsk klimanettverk, sammen med Marianne Harg fra Tekna og Terje Osmundsen fra Scatec Solar, overrakte torsdag 3. mai 2012 dokumentet fra Rundebordskonferansen som ble arrangert dagen etter at Klimameldingen ble lagt frem. 

Marianne Harg, Camilla Moneta, Thomas Cottis, Terje Osmundsen og Bård Vegar Solhjell-Foto_Thomas Willig
Marianne Harg / Tekna, Camilla Moneta / Nkn, Thomas Cottis / Nkn, Terje Osmundsen / Scatec Solar og Bård Vegar Solhjell / Miljøvernminister (Foto: Thomas Willig)

Trykk «Les mer» for å se hele pressemeldingen med uttalelser:

(Oslo 03.05.2012) Ledere fra norsk næringsliv, organisasjonsliv, kulturliv, idrett og akademia har gått sammen om en felles uttalelse til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i etterkant av Klimameldingen. De krever større ambisjoner enn det meldingen legger opp til, og umiddelbare konkrete handlinger – ikke bare gode intensjoner om fremtiden.

«Vi samlet ledere fra alle deler av samfunnet som viser at det ikke bare er miljøorganisasjonene som er klare for mer handling på klimafronten.» 

Uttalelsen ble forfattet på en Rundebordskonferanse arrangert av Norsk klimanettverk like etter at meldingen ble lagt ut forrige uke. Styreleder Camilla Moneta og generalsekretær Thomas Cottis i Norsk klimanettverk overleverte dokumentet til miljøvernministeren på vegne av konferansedeltakerne.

– Meldingen er en åpen invitasjon, vi har samlet ledere fra alle deler av samfunnet som viser at det ikke bare er miljøorganisasjonene som er klare for mer handling på klimafronten. Dette legger et bredt, folkelig press på miljøvernministeren nå som han skal i forhandlinger med Stortinget. Vi skal jobbe fremover for å øke trykket på alle parter for å få et mer ambisiøst klimakompromiss, sier Cottis.

Vil ha større ambisjoner

Marianne Harg, president i Tekna, var med både på konferansen og ved overleveringen. Hun stiller seg bak dokumentets krav om at Norge, som et av de få landene i verden som har muligheten, tar en ledende posisjon på klimafronten.

– Vi er glad for meldingen nå er kommet og at det står fast at 2/3 av kuttene fortsatt skal tas i Norge. Vi er opptatt av å jobbe for at klimafondet blir størst mulig og sørge for at det faktisk resulterer i at det spares utslipp gjennom det. Det er veldig mange som har lyst til å forplikte seg, og det må det legges til rette for, sier Harg.

Krever umiddelbar handling

Terje Osmundsen, direktør i Scatec Solar, var også på konferansen og overleveringen. Han presiserer behovet for at det skjer ting nå, og trekker frem initiativet til å sette måltall for den nærmeste fremtid 2030 og vedta 5 års budsjetter, slik de bl.a. har gjort i Storbritannia.

– Vi ser at Norge har en høy profil internasjonalt, men på næringslivet og samfunnets side har vi mistet tempo de siste årene. Dette får konsekvenser for unges studievalg og bedrifters innovasjonsnivå. Ved å vedta målbare planer også på kort sikt skaper man forutsigbarhet, sier Osmundsen.

Tar tilbakemeldingen med videre

Solhjell tok imot dokumentet og oppfordringen om å sikte høyt i forhandlingene som nå kommer. Han la også vekt på betydningen av slike brede koalisjoner som jobber for klimasaken.

– Det er helt nødvendig. Klimaproblemene kommer til å treffe samfunnet mye bredere enn bare de mest miljøengasjerte. Jeg setter veldig pris på at næringsliv og organisasjoner tar initiativ i klimasaken. Jeg er helt overbevist om at den alliansen som kommer til å løse klimaproblemet kommer til å være bred, slik som dette er et eksempel på, avsluttet Solhjell.

Dokumentet sier også at Norge må ta sin andel av det som er nødvendig for å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, og at vi må gjøre det så raskt at andre land kan komme etter før det er for sent. For at Norge skal bli et klimaforbilde, må utslippene halveres innen 2030 ifølge uttalelsen.

Trykk her for å lese dokumentet som ble overrakt til Solhjell.

7 tiltakspunkter (utdrag fra dokumentet)

Med utgangspunkt i Klimameldingen må følgende gjennomføres umiddelbart:

 1. Akselerere overgangen til klimavennlige biler gjennom avgifter og reguleringer.
 2. Gi støtte til energisparing i husholdningene. Støtten til å spare energi må være minst like høy som støtten til å produsere energi.
  – Forbud mot fossil oppvarming av bygg i 2020 og økt støtte til miljøvennlig oppvarming
 3. Velfungerende gods- og kollektivtransport kombinert med avgifter for bilkjøring i og rundt de store byene.
 4. Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging i industrien må gjøres betydelig større enn det Klimameldingen har foreslått og det som finansieres herfra må føre til reelle utslippskutt.
 5. Pålegg om elektrifisering av nye oljeinstallasjoner.
 6. Øke egen produksjon av klimavennlig energi og sørge for at denne brukes til å redusere bruken av fossil energi.
 7. Det må bli dyrere å forurense. Avgiften for oljeindustrien må økes ytterligere.

Dokumentet er underskrevet av:

 • Anders Bjartnes (Leder Norsk klimastiftelse)
 • Arild Hermstad (Leder Framtiden i våre hender)
 • Audun Randen Johnsen (Energi og klimarådgiver Naturvernforbundet)
 • Birgitte Grimstad (Musiker og aktiv i Besteforeldreaksjonen)
 • Dag Olav Hessen (Professor Biologi Universitetet i Oslo)
 • Henrik Glette (Leder i Småkraftforeningen)
 • Frode Fanebust (Forfatter og siviløkonom)
 • Jørgen Randers (Professor Handelshøyskolen BI)
 • Terje Håkonsen (Snowboardkjører og eventmaker)
 • Kari Elisabeth Kaski (Politisk rådgiver Zero)
 • Lan Marie Berg (Student, blogger og aktiv i Spire)
 • Marianne Harg (Leder Tekna)
 • Nina Skarra (Designer)
 • Rasmus Benestad (Klimaforsker Meteorologisk institutt)
 • Silje Lundberg (Leder Natur og ungdom)
 • Terje Osmundsen (Scatec solar)
 • Tore Eugen Kvalheim (leder YS)

Publisert

i

av