Helse

  • Luft til klima og helsebesvær

    Ved Lars Thore Fadnes og Britt Grethe Randem, Norsk nettverk for klima og helse Luftforurensning skaper store problemer. Ikke bare er luftforurensning forbundet med utslipp av klimagasser – luftforurensningen har også store helsekonsekvenser. Den nordiske Hav- og luftgruppen har utgitt en rapport om partikkelforurensningen, som anslås å bidra til omkring 9.000 for tidlige dødsfall i…