Ti ønskedrømmer for 2010

Planeten er laget av Marianne SelsjordDette innlegget er skrevet av musiker, dirigent og komponist Christian Eggen og publisert i Aftenposten 14.01.09.

1.

Jeg drømmer om en statsminister med kjærlighet til naturen, som gleder seg over varme somre og kalde vintre, over fruktbar jord og et hav fullt av fisk, over skog og fjell. En statsminister som beundrer naturens fullkommenhet og forstår at vår største oppgave er å bevare den for enhver pris, fordi han vet at en sunn natur er selve forutsetningen, vår eneste mulighet, til et liv her på jorda

2.

– en statsminister som ikke har tid til å vente, som ser at ødeleggende naturkrefter øker forspranget for hvert minutt som går, som vet at prosessen snart kan være ute av kontroll; en statsminister som lar uenighet og skepsis komme klimakampen til gode, som hevder at kampen for miljøet er avgjørende i alle fall; «uansett årsak,» tenker statsministeren, «må vi gjøre det vi kan. Mens vi kan.»

3.

– en statsminister som mobiliserer befolkningen, som løfter oss til aksjon, som utnytter demokratiets beste mekanismer, skaper debatt og stimulerer til kunnskap og bevisstgjøring, en statsminister som skaffer seg støtte i folket, en støtte som gir politikerne mot og handlingsrom

4.

-en statsminister som viser oss at vi må ofre av vår overflod, som lar oss forstå at vår levemåte koster for mye, som lærer oss at vi har individuelt ansvar, at vår grådighet påfører naturen skade; en statsminister med vilje til å drive igjennom upopulære tiltak, og som finner metoder til å gjennomføre de nødvendige omstillinger

5.

– en statsminister som uten å nøle gjør Norge klimanøytralt, som skjønner at miljøavgifter og utenlands kvotehandel ikke er nok; som tør å stille krav til industri, jordbruk og næringsliv, som forstår at fortsatt satsing på olje både skader vårt livsgrunnlag og hindrer fremveksten av fornybar energi; en statsminister som setter politisk spill til side og kompromissløst gjennomfører tiltak basert på innsikt og faglige råd; som setter fart i energieffektivisering, i kollektivtrafikk, i alle klimavennlige løsninger vi kan få til innenfor landets grenser

6.

– en statsminister med samvittighet, som vil gjøre opp for seg, som peker på at 2-3% av verdens samlede CO2-utslipp stammer fra norsk olje og norsk gass; at varen Norge tjener seg rik på utgjør en trussel for alle jordas folk (inkludert oss selv) og at dette gir oss en moralsk forpliktelse

7.

– en statsminister som forstår at det er oljeformuen kan gjøre nytte, som forteller oss at hensynet til fremtiden ikke gir oss noe valg, at innsats for naturen må telle mest (om noen år vil vi isteden måtte bruke pengene til å reparere skader, til å ruste opp mot aggressivt vær, til å finansiere folkevandringer, til å bekjempe hungersnød og epidemier, – hvis fondet i det hele tatt bevarer verdi i en slik situasjon)

8.

– en statsminister som griper muligheten og gir Norge en fremtid, som ser at våre økonomiske og vitenskapelige ressurser kan gi oss en nøkkelposisjon i utviklingen av nye løsninger, at det beste for økonomi og arbeidsliv (og natur) på lengre sikt er å investere i utdanning og innovasjon fremfor å salte pengene ned; en statsminister som rundhåndet støtter forskning, som gir fagmiljøene ressurser til maksimal innsats, som stimulerer nytenkning og gjør Norge førende i utviklingen av teknologi og alternativ energi, som ikke nøyer seg med CO2-fangst og regnskog men skjønner at det må satses mangfoldig og massivt; en statsminister som engasjerer landet og skaper en flora av livskraftige, grønne virksomheter som peker fremover og skaffer oss nye livsgrunnlag

9.

– en statsmann av en statsminister, klok, modig og visjonær, som innser at dette er et kritisk øyeblikk for kloden, som forstår at han sitter med en nøkkel og at han derfor er pålagt et historisk ansvar; en statsmann som tenker nytt, etablerer nye allianser, søker politiske strategier som virker, som våger å ta radikale grep og vise vei i en handlingslammet verden

10.

– en statsmann som raust deler Norges ressurser med andre, som forteller oss at det er skamløst å beholde slik rikdom på egne hender; som bruker oljefondet slik at det kommer alle til gode, i god, sosialdemokratisk ånd; som tilbyr kunnskap, teknologi og løsninger til resten av verden; en statsmann i spissen for et land som stiller opp, et land som blir respektert og etterfulgt, et land som gjør oss stolte over å være norske.

< Tilbake til bloggens hovedside


Publisert

i

, ,

av

Stikkord: