Tobias Thorleifsson – talsperson for uke 6

Tobia TorleifssonNår gikk det opp for deg at du måtte engasjere deg i klimasaken?
For meg har dette vært en gradvis prosess som har utspring i et miljøengasjement som startet på videregående. Jeg kan ikke peke på en enkelt hendelse, men etter 2006 har jeg jobbet med miljøvern på heltid. Det som er positivt er at engasjementet øker med dette arbeidet. I forhold til alt som står på spill klarer jeg ikke å legge klimasaken til side og gjøre noe annet. Jeg håper imidlertid at dette en dag vil være mulig så jeg kan gå tilbake til å være historiker på heltid.


Hvilke ting gjør du i hverdagen for et bedre klima?

Jeg har ikke lappen og er derfor avhengig av offentlig transport. Jeg gjør mitt ytterste for å begrense bruk av fly. Når jeg reiser rundt i hele landet på foredragsturne gjør jeg dette med tog og buss. Mine utslipp kommer i hovedsak fra transport og det er derfor i forhold til transport jeg er mest bevisst.

Hva er du mest redd for å miste?
Villmark. Jeg håper at vi kan overføre mer villmark til den neste generasjonen en det vi arvet av våre foreldre.

Du får 10 prosent av oljefondet til disposisjon. Hva bruker du det til?
Jeg ville investert dette i fornybar energi og i tiltak som kunne bidratt til å sikre artsmangfoldet i Norge. Oljefondet må gange naturen vår på en slik måte at det bidrar til at framtidige generasjoner kan oppleve en planet som er bedre enn den vi arvet. Det bør ligge klare miljømessige ambisjoner bak forvaltningen av oljefondet i sin helhet.

Knus en klimamyte!
Det viktigste er ikke å knuse myter men å hindre at de oppstår. Det bør gjennomføres en stor dugnad i forhold til å høyne kvaliteten på formidling og pressedekning av klimaforskning.

Hvordan tror du verden er om ti år?
Å være pessimist er egentlig det samme som å mangle empati eller være lat. Om ti år har vi redusert norske klimautslipp med 20% og vi har vernet mer av den norske villmarken. Om 10 år har nok også Kina og EU gjennomført ”månelandingen” før Norge.

Hva eller hvem utgjør den største trusselen for klimaet i dag?
Subsidier av kullindustrien. I Norge må vi også innse at vi ikke kan verne om arbeidsplasser i sterkt forurensende industri men heller skape nye basert på fremtidens miljøvennlige teknologi. Dette er politisk vanskelig men strengt nødvendig og det vil kreve at næringslivet, staten og de fagorganiserte samarbeider.

Har du et spørsmål til jens Stoltenberg?
Når lander vi på månen?

Nevn en klimalov du gjerne ville følge?
Jeg har tro på direkte beskatning av utslipp etter en ”Tax and Dividend” modell. Dette ville ført til en mer gjennomsiktig miljøøkonomisk politikk som hadde vært lettere å få igjennom.

Etter København, hva nå for den voksende klimabevegelsen?
Jeg tror det har vært litt for mye fokus på de fysiske sammenhengene i klimadebatten. En slik fokus er selvfølgelig helt nødvendig men miljøbevegelsen må i høyere grad kommunisere trusselen mot naturmangfoldet. Natur har de fleste av oss et sterkt forhold til og vern av natur gjennom klimavennlige tiltak er noe som kan motivere.

Hvorfor ville du være talsperson for Norsk klimanettverk?
Norsk Klimanettverk har gjort en fantastisk jobb for å aktivisere nye grupper av det norske samfunnet i klimasaken og bidrar til å legitimere klima og miljøengasjement blant folk flest. Jeg ønsker å bidra til denne prosessen.

< Tilbake til bloggens hovedside


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *