Ukens profil Michael Knagenhjelm

Uke 46 –  2010

Michael KnagenhjelmMichael Knagenhjelm er født i 1948, og er bosatt i London hvor han jobber som entrepenør. Han har vært engasjert i Norsk klimanettverk siden slutten av 2009, og sitter i styret. Hans engasjement er spesielt rettet mot å få næringslivet med i klimabevegelsen.

Når gikk det opp for deg at du måtte engasjere deg i klimasaken?
Først for få år siden.

Hvorfor ville du være ukens profil for Norsk klimanettverk?
Det er viktig å ha mennesker fra et mangfold av bakgrunner som forstår alvoret og kan formidle det.

Hvilke ting gjør du i hverdagen for et bedre klima?
Har utviklet en 10-års plan for familien som innebærer kjøp av elbil og en halvering av energiforbruket.
Hva er du mest redd for å miste?
Regnskogen og dens innbyggere.
Biologisk mangfold.

Hvem er din største klimahelt?
Kanskje James Hansen, kanskje Stephen Schneider?

Hvilken sak brenner du mest for?
Bevaring av egenart. Natur, språk, kultur, biologisk mangfold.

Du får 10 prosent av oljefondet til disposisjon. Hva bruker du det til?
Bidrag til den nordlige delen av en Europeisk Supergrid. Likestrømsnett i havet for å flytte  1000TWh vindkraft fra Nordsjøen og Norskehavet til kontinentet. Dernest et høyrisikofond på 1 milliard årlig for å understøtte ny klimateknologi.

Knus en klimamyte!
Hagens påstand om at kun 5% av klimagassen er produsert av mennesker. Det han ikke sier er at 95% er det enorme kretsløpet mellom skog og hav som endrer seg svært langsomt. Menneskeinduserte endringer, slik som ødeleggelse av skog, transport, kraftproduksjon etc. påfører de eksisterende kretsløpene økende stress, som det ikke er mulig å tilpasse seg. Resultatet er forsuring av havet, smelting av havis og isbreer og en rekke andre skadevirkninger.
Fasiten som viser dette er den sterke korrelasjonen mellom temperatur og innholdet av CO2 i atmosfæren.

Hvordan tror du verden er om ti år?
Konsekvensene av drivhusgassene vil bli betydelig mer synlige.

Hva eller hvem utgjør den største trusselen for klimaet i dag?
Hver og en av oss.

Har du et spørsmål til Jens Stoltenberg?
Hvorfor gjør du ikke nok for å redusere utslippene av klimagasser her i Norge?

Før møtet i Mexico, hva nå for den voksende klimabevegelsen ?
Samling i bånn. Det er kun press fra velgerne som kan presse politikerne.

Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *