Vanessa Estensen, talsperson uke 13, svarer på våre spørsmål

Vanessa EstensenUke 13

Vanessa har hatt en flerkulturell bakgrunn fra å ha vokst opp i Singapore, Hong Kong og Norge. Hun har en Bachelor i Psykologi fra University of Sussex i England, og har siden høst 2006 jobbet i et skipsmeglingsfirma.

Vanessa har lenge hatt en interesse og næret bekymring for miljøet og klima. Hun bestemte seg for å gjøre noe med dette i tide til å være med på å arrangere 350 markeringen i oktober 2009 i Oslo. Siden har hun gått inn for å samle mer kunnskap, gjerne gjennom informasjonen som kommer gjennom Norsk klimanettverk, der hun er i styringsgruppen siden høsten 2009. Hun søker nå for å ta en Master i International Environmental Studies på UMB i Ås.

Når gikk det opp for deg at du måtte engasjere deg i klimasaken?
Det var nok en sammensetning av forskjellige opplevelser og informasjon jeg har tatt inn som gjorde at jeg fikk fokus på klimasaken. Den ene gangen jeg kan huske at det gikk opp et lys var da jeg leste boken Heat av George Monbiot som fikk meg til å forstå det som tidligere var helt meningsløse tall som 350ppm målet. Med denne forståelsen kunne jeg tenke klarere over all den informasjonen jeg kom over. Da jeg innså hvor mye oss mennesker faktisk påvirker klima, derfor alt liv på jorden også, så måtte jeg engasjere meg for jeg syntes det er unødvendig at det skal være sånn.

Hvilke ting gjør du i hverdagen for et bedre klima?
Jeg kan ikke skryte på meg at jeg gjør nok, men det viktigste jeg gjør er å spre informasjonen jeg tror på i håp om at de som ser eller hører meg blir mer bevisst på hvordan vi påvirker verden. Om de da engasjerer seg og tar mer bevisste valg i livene sine så er jeg fornøyd og kan håpe på en chain effect!

Du får 10 prosent av oljefondet til disposisjon. Hva bruker du det til?
Med verdens økende befolkning og det at alle har lik rett til å ha et komfortabelt liv som vi i Norge nyter så ser jeg på fornybar energi som en løsning og kjempemulighet. Jeg hadde helt klart investert pengene i å utvikle teknologien i dette feltet samt tiltak som gjør at det blir implementert og brukt. I tillegg til å være til klima sitt beste, så kommer det til å ha en stor positiv påvirkning på vår egen helse.

Knus en klimamyte!
Noen forskere er uenige, ja, men i motsetning til hva aviser og andre medier kan få det til å se ut som så er det en mye større andel som er enig i at klima forandringene vi ser nå er skapt av våre aktiviteter! Tatt fra CICERO: I sin tredje hovedrapport i 2001 konkluderte panelet at “mesteparten av oppvarmingen observert over de siste 50 årene kan tilskrives menneskelige aktiviteter.”

Hvordan tror du verden er om ti år?
Jeg tror at en større andel av verdens befolkningen er bevisste på klima og miljø saker samt at mer blir gjort for å møte disse utfordringene. Men jeg tror det kommer til å være grunnet at vi ser mer av resultatene som klimaproblemene utløser. Mens det skjer kommer nok flere lover og regelverk på plass. Forhåpentligvis så kommer politikerne til å ta skikkelig tak innen før den tid, så klart!

Hva eller hvem utgjør den største trusselen for klimaet i dag?
Grådighet og latskap.

Har du et spørsmål til Jens Stoltenberg?
Trenger du hjelp?

Nevn en klimalov du gjerne ville følge?
Shopping kvoter (nå fikk jeg nok mange fiender…).

Etter København, hva nå for den voksende klimabevegelsen?
Det blir å fortsette den gode jobben, spre kunnskapen i alle kanter, samarbeid med hverandre og vær høylytt, men ikke dømmende.

Hvorfor ville du være talsperson for Norsk klimanettverk?
Fordi jeg får muligheten til å vise at man må ikke være utdannet i faget, eller være ekstrem aktivist for å være engasjert. Alle kan bidra på hver sin måte – og det er det jeg elsker ved Norsk Klimanettverk – alle har et talent og en stemme som kan brukes på en eller annen måte, på et eller annet tidspunkt, i dette initiativet.

< Tilbake til bloggens hovedside


Publisert

i

av

Stikkord: