Våre spørsmål til talspersonen uke 5: Mikkel Storm Glomstein

Mikkel Storm GlomsteinMikkel er filmskaper og nestleder i styringsgruppen til Norsk klimanettverk.

mstormg@gmail.com,
tel. 45248129

Når gikk det opp for deg at du måtte engasjere deg i klimasaken?
I det jeg skjønte at politikerne våre ikke hadde det i seg til å si at vi befinner oss i en unntakssituasjon og handle deretter.

Hvorfor ville du være talsperson for Norsk klimanettverk?
Fordi vi lever i en tid som krever mye av oss, der man ikke kan lukke øyne for at måten man lever, og valgene man tar, har konsekvenser utover en selv.

Norsk klimanettverk kan bidra til at klimakrisen blir mer enn prosenter og månelandinger, og kan være et bra sted å starte dugnaden vi trenger fremover skal vi lykkes.

Hvilke ting gjør du i hverdagen for et bedre klima?
Jobber med norsk klimanettverk. Er ellers vegetarianer, og prøver å leve så stasjonært som mulig.

Hva er du mest redd for å miste?
Sivilisasjonen jeg har vokst opp innenfor, vent meg til og med tiden lært å elske.

Hvem er din største klimahelt?
James Lovelock. Mannen bak Gaia-hypotesen, som forklarer jorden som en  selvregulerende organisme  – for meg den mest troverdige fortolkning av hvordan klimasystemene henger sammen. Det er en lesning som innebærer en varhet og respekt for omgivelsene, og som hvis den hatt fått gjennomslag tidligere, kunne gjort dagens situasjon til annen.

Lovelock var også den første som oppdaget den økende konsentrasjonen av CFCer i atmosfæren på slutten av sekstitallet, og bygget selv en  maskin som gjorde det mulig å foreta eksakte målinger. Dataen han samlet på en selvfinansiert ekspedisjon til Antarktis gjorde at hullene i osonlaget ble observert på et så tidlig stadium at vi reagerte tidsnok til å (i hvert fall delvis) løse problemet.

Han fant også opp mikrobølgeovnen.

Du får 10 prosent av oljefondet til disposisjon. Hva bruker du det til?
Igangsetter en storstilt satsning på geoingeniør-virksomhet.  Investerer delvis i Klaus Lackners CO2-støvsugerprosjekt, og ellers en bred portefølje av andre prosjekter som ikke har bivirkninger av typen ”utrydder alt liv i havet” e.l.

Knus en klimamyte!
To graders målet. Tanken om at klimasystemene vil kunne stabilisere  seg på 2 grader over før-industriell temperatur henger ikke sammen med endringene man allerede i dag observerer. Flere selvforsterkende prosesser, som økende metanutslipp fra tundraen i Sibir eller den minkende sommerisen i Arktis, er allerede i gang ved 0,7 graders temperaturstigning.

Det finnes flere rapporter som peker på hvor vilkårlig valgt to graders målet er (f.eks Tols 2007 ”Europe’s long-term climate target: a critical evaluation”).

Hvordan tror du verden er om ti år?
Vanskelig å forutsi, men tror det finnes en del drivende faktorer.

Peak oil vil kunne ha mye å si, og stor innvirkning på muligheten til  å løse klimaproblemet. Hvordan, og hvor hurtig, de selvforsterkende klimamekanismene utvikler seg blir viktig. Samtidig som løfterike teknologiske tilnærminger nok vil modnes.

Vi vil nok ha en mye tydeligere forståelse av om løpet er kjørt eller om vi vil løse klimaproblemet. Og om ikke annet vil vi ha lært en hel del om mennesket som art.

Hva eller hvem utgjør den største trusselen for klimaet i dag?
Utviklede lands manglende vilje til å møte utviklingslandene på halvveien. Mangelfull forståelse av selvforstekende klimamekanismer. En total mangel på respekt for føre-var prinsippene nedfelt i FNs klimakonvesjon.

Alle eksempler på ting som skaper bekymring i det Glomsteinske hushold.

Har du et spørsmål til jens Stoltenberg?
Nei. Men et sitat:

You have sat too long here for any good you have been doing. Depart, I
say, and let us have done with you. In the name of God, go!

Nevn en klimalov du gjerne ville følge?
Friheten jeg har til å utfolde meg betyr lite i forhold til de menneskelivene som allerede går tapt, og livene som i årene fremover vil gå tapt, på grunn av dette problemet. Så jeg skriver meg gjerne opp på hva det skulle være, så lenge det følges opp av politiske tiltak som vil kunne gi en rimelig forventning om at vi vil kunne løse klimaproblemet.

Etter København, hva nå for den voksende klimabevegelsen?
Bli mer fokusert og samkjørt. Huske hva som står på spill og ikke vær redd for å gjøre det som skal til for å gjennomslag og folkelig støtte for krav og tiltak som er nødvendig for å få en løsning på klimaproblemet.

< Tilbake til bloggens hovedside


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *