Klimakonferansen ZERO10

klimakonferansen ZERO10 ZERO10 arrangeres på Clarion Airport Hotel Gardermoen den 22. og 23. november.
m
Der samles hundre innledere fra nært og fjernt til to dager med fokus på teknologiske og politiske klimaløsninger.
m
Fullt program finner du her: http://www.zero10.no/program-1
I fjor deltok 600, og per i dag er det til sammen 750 registrerte deltakere på ZERO10.
m
Se forøvrig www.zero10.no

Publisert

i

,

av