Klimaks konferanse i Trondheim

Klimaks klimakonferanse

*For English see below*

Vil du lære mer om Klima?

«Klimaks – Klimakonferansen i Trondheim» går av stabelen i Trondheim 16-18.April 2010, og blir en kjempemulighet til å lære mer om ting som har med klima å gjøre! Klimaks er gratis og åpent for alle! Hensikten er å gi en innføring innenfor mange fagfelt knyttet til klima for å sette fokus på løsninger og utfordringer i perspektiv av dagens samfunn!

Påmelding skjer på hjemmesiden vår http://www.klimaks.org.

Steinar Andresen fra Fritjof Nansen instituttet kommer og Lars Haltbrekken, leder i NNV, kommer! Vi har med oss Lizzie Gillett fra 10:10 international, Mekonnen Germiso fra Fremtiden i Våre Hender, Pål Prestrud fra Cicero og Edgar Hertwich fra NTNU, samt flere forskere, og håper på mange engasjerte deltagere! Vi skal sette fokus på mange aspekter i forbindelse med klima, blant annet både internasjonale forhandlinger og lokal politikk. Alle klimakutt må tas et eller annet sted. Hva med her i Trøndelag? Sist men ikke minst – vi utfordrer lokalpolitikerne på energi og klima!

Noen av temaene vi vil sette fokus på under konferansen er:
Arbeidet med globale løsninger på klimakrisen – Hvorfor måtte det gå som det gikk i København?
Klimaendringer, og effekt på økosystemer – Hva skjer med planter og dyr når global oppvarming tar overhånd?
Energi og teknologiske løsninger.

Hvorfor skjer det ingenting? Hvilken rolle spiller media? «Klimaskeptikerne?» Politikerne? Hver enkelt?
Hva skal til for at det skal skje noe, og hvem har egentlig makt?
Hva kan vi gjøre her i Trøndelag?

Vi har foredrag, debatt, workshop, og sosialt opplegg, blant annet i samarbeid med «Festivoil» – en Jazzfestival for Klima!

Viktig informasjon:
Programmet vil foregå på Elektrobygget på Gløshaugen.
Fredag: 17.00 – 20.00
Lørdag: 10.00 – 16.00 og 17.00 – 21.00 jazzfestival og fakkeltog!
Søndag 10.00 – 16.00
Vi har lunsj for 50 kr per dag, og har kaffe og te til deltagerne!

For mer informasjon og påmelding: http://www.klimaks.org
Meld deg på for å få oppdateringer på program og lignende da konferansen nærmer seg!
Du er hjertlig velkommen!

Med vennlig hilsen, prosjektgruppa Klimaks

Klimaks er et samarbeidsprosjekt mellom lokallagene i flere miljøvernorganisasjoner i Trondheim:
WWF, Fremtiden i Våre Hender, Global Migrants for Climate Action, 10:10 og Studentlaget til Natur og Ungdom og Naturvernforbundet

———————————————————————————-

http://www.klimaks.org
Want to learn more about climate change?

«Klimaks – Climate Conference in Trondheim,» will be taking place in Trondheim on April 16-18th, 2010. This is a great opportunity for everyone to learn more about all things related to climate change! The conference is free and open to all! The objective of Klimaks is to provide an overview of the challenges and solutions to climate change in today’s society from a multidisciplinary point of view.
Steinar Andresen from Fritjof Nansen Institute and Lars Haltbrekken, the leader of Nature Conservation Association (NNV), will be there! We will also have with us Lizzie Gillett from 10:10 international, Mekonnen Germiso from Future in our Hands, Pål Prestrud from Cicero, Edgar Hertwich from NTNU as well as several researchers, and we hope for many enthusiastic participants like you! We will focus on many aspects related to climate, including both international negotiations and local politics. Climate action must start somewhere. What about here in Trøndelag? Last but not least – we challenge local politicians on energy and climate!

Some of the topics we will focus on during the conference are:
-Global solutions to the climate crisis – Why did it go as it did in Copenhagen?
-Climate change and impact on ecosystems – What happens to plants and animals as global warming increases? How do climate models work?
-Energy and technological solutions
-Why isn’t anything happening? Who are the so-called «Climate Skeptics”? What role do the media play? What about the politicians? And each one of us?
-What will it take for change to happen, and who actually has the power?
-What can we do here in Trøndelag?

We will have lectures, debates, workshops, and social arrangements, the highlight of which is «Festivoil» – a Jazz Festival for the Climate!

Important information:
The program will take place at Elektrobygget at NTNU Gløshaugen.
Friday: 17.00 to 20.00 (IN NORWEGIAN)
Saturday: 10.00 – 16.00 and 17.00 to 21.00 jazz festival and torchlight demonstration! (WHOLE DAY IN ENGLISH)
Sunday 10.00 to 16.00 (IN NORWEGIAN)
There will be lunch for 50 NOK per day, plus coffee and tea for all participants!

For more information and registration: http://www.klimaks.org
Sign up to receive updates on the program and more details when the conference is approaching!
You are most welcome!

Sincerely, the project group Klimaks

Klimaks is a collaboration between local teams of several environmental organizations in Trondheim:
WWF, Future in our Hands (FiVH), Global Migrants for Climate Action, 10:10 and Student of Nature and Youth (NU) and Nature Conservation Association (NNV)


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Ett kommentar til “Klimaks konferanse i Trondheim”

  1. guccishoes avatar
    guccishoes

    Thanks for making such a valuable blog, sincerely Kobos Mathers.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *