Opprustning av «skeptiske» interessegrupper


Dr. Rajendra Pachauri uttaler seg om opprustning blant “skeptiske” interessegrupper, som vil forsøke å holde klimakampen tilbake i tiden som kommer. Money quote: “It is often said by perceptive observers that a disconnect is in evidence in many countries between a public that want stringent action to tackle climate change and what governments are actually doing.”

Les også Rajenra Pachauri om mektige og partiske organiserte grupper som arbeider for å undergrave fremtidig forskning før neste globale klimamøte i Mexico, The Guardian 04.01.10.

< Tilbake til bloggens hovedside