Rapport om marine økosystemer i Barentshavet- Lofoten

Ny rapport legger vekt på å beskrive og vurdere de tjenestene fra havet som vanligvis ikke beskrives og verdsettes.

Det er Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet som har fått laget en rapport som beskriver, vurderer og verdsetter marine økosystemtjenester i Barentshavet – Lofoten.

Velfungerende økosystemer er en forutsetning for mennesker og samfunn. Våre havområder forsyner oss med mange synlige og kjente goder og tjenester, som mat, rent vann, medisiner, beskyttelse mot flom og uvær, regulering av atmosfærisk klima og klimagasser, og rekreasjonstjenester som fritidsfiske og økoturisme som for eksempel hvalsafari osv. Selv om vår velferd og livskvalitet er helt avhengig av mange av disse miljøgodene og -tjenestene, som ofte kalles økosystemtjenester, er imidlertid flesteparten av dem fellesgoder som ikke omsettes i markeder, og som derfor ikke har noen markedspris.

Rapporten er laget i forbindelse med arbeidet med å oppdatere forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten, og vil bli diskutert under den åpne høringskonferansen om dette arbeidet i Svolvær den 8. juni.

Les rapporten: Marine økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten – Beskrivelse, vurdering og verdsetting. Rapporten er utarbeidet av SWECO.


Publisert

i

,

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *