Suksess med Rundebordskonferansen

Norsk klimanettverk arrangerte torsdag 26. april rundebordskonferansen for klima i Dansens hus i Oslo. Vi hadde invitert profilerte mennesker fra forskjellige deler av samfunnet, og de kom. Her var både fagforeningsledere, klimaforskere, artister, designere, en toppidrettsutøver, og miljøbevegelsen samlet. Pressen var ikke invitert. Hensikten med konferansen var å lage et omforent dokument som kan overleveres til Regjering og Storting. Professor i klimastrategi ved BI Jørgen Randers holdt innledningsforedraget. Nedenfor finner du sluttdokumentet og navn på underskriverne.

Alle deltakerne skrev under Sluttdokumentet. Vi vil gå bredere ut i løpet av våren for å få mange til å signere.

Sluttdokumentet fra Rundebordskonferansen:

Til det norske Storting

 

Et nytt klimakompromiss: Norge som verdens klimaforbilde

 

Utfordringen Norge må ta

Vi som står bak dette brevet er engasjerte mennesker fra forskjellige deler av det norske samfunn. Torsdag 26. april var vi samlet på Norsk klimanettverk sin Rundebordskonferanse for å diskutere alvoret i den globale oppvarmingen, og hva vi og Norge som nasjon kan gjøre.

Vi er glade for at Regjeringen har fremmet Klimameldingen, og at målene står fast. Nå må Stortinget ta beslutninger som gjør det mulig for oss å nå målene i tide.

 

Vårt forslag

Vi kan ikke vente på internasjonal enighet. Stortinget må fatte et nytt og ansvarlig klimakompromiss om et Norge som går foran og viser hvordan man kan utvikle et moderne og klimavennlig samfunn hvor menneskene trives.

Norge har både de finansielle og kompetansemessige ressurser som trengs for å få det til. De teknologiske mulighetene finnes også.

Gjennom å vise handlekraft og evne til omstilling legger vi også grunnlaget for ny og bærekraftig verdiskaping. Norge har en oljebasert økonomi og trenger omstilling for å kunne møte framtidens utfordringer.

Norge må ta sin andel av det som er nødvendig for å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Og vi må gjøre det så raskt at andre land kan komme etter før det er for sent.

For at Norge skal bli et klimaforbilde, må utslippene i landet vårt halveres innen 2030. Vårt forslag til Stortinget er at det vedtas løpende og forpliktende 5-års budsjetter for klimagassutslipp fram mot 2050.

Kostnadene ved klimatiltak som monner er små i forhold til det som kommer med en klode med mer enn 2 graders oppvarming.

 

Handling nå:

Med utgangspunkt i Klimameldingen må følgende gjennomføres umiddelbart:

 1. Akselerere overgangen til klimavennlige biler gjennom avgifter og reguleringer.
 2. Gi støtte til energisparing i husholdningene. Støtten til å spare energi må være minst like høy som støtten til å produsere energi.
  – Forbud mot fossil oppvarming av bygg i 2020 og økt støtte til miljøvennlig oppvarming
 3. Velfungerende gods- og kollektivtransport kombinert med avgifter for bilkjøring i og rundt de store byene.
 4. Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging i industrien må gjøres betydelig større enn det Klimameldingen har foreslått og det som finansieres herfra må føre til reelle utslippskutt.
 5. Pålegg om elektrifisering av nye oljeinstallasjoner.
 6. Øke egen produksjon av klimavennlig energi og sørge for at denne brukes til å redusere bruken av fossil energi.
 7. Det må bli dyrere å forurense. Avgiften for oljeindustrien må økes ytterligere.

 

I tillegg er det mange flere store og små tiltak som kan og må gjøres.

 

Med hilsen

Rundebordskonferansen 26. april 2012 i regi av Norsk klimanettverk

 

Navn på underskrivere:

Terje Håkonsen

Tore Eugen Kvalheim

Jørgen Randers

Frode Fanebust

Henrik Glette

Audun Randen Johnsen

Nina Skarra

Marianne Harg

Anders Bjartnes

Arild Hermstad

Kari Elisabeth Kaski

Lan Marie Berg

Rasmus Benestad

Birgitte Grimstad

Terje Osmundsen

Silje Lundberg

Dag Olav Hessen


Publisert

i

av

Kommentarer

Ett kommentar til “Suksess med Rundebordskonferansen”

 1. Carlo Aall avatar
  Carlo Aall

  10 % reduksjon i årlig utvinning av norsk olje og gass tilsvarer 100 % reduksjon i de offisielle norske klimagassutslippene. Hvorfor er det ingen som pukker på dette enkle forholdet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *