Stikkordarkiv: Bokomtale

Selvbedraget- Norge og klimakrisen av Frode Fanebust

Hvorfor orker vi ikke å se en katastrofe i emning? Hvorfor luller vi oss inn i en illusjon av trygghet, når virkeligheten gir stadig nye eksempler på at vår tilværelse er sårbar og truet?

Her blottstilles den handlingslammelse og ansvarsfraskrivelse vi opplever fra dem vi har valgt til å lede oss, men også årsakene til at vi så gjerne lar oss forlede. Underveis setter forfatteren et kritisk lys på realismen i de strategier Norge har valgt for å møte klimatrusselen: kvotehandel, teknologiske månelandinger og det å redde andre lands regnskog.

Er det tilfeldig at disse så godt lar seg kombinere med fortsatt utbygging av vår petroleumsindustri? Og må vi endre på nettopp det? Forfatteren gir en lettfattelig innføring i det man faktisk bør vite om pågående klimaendringer, og han peker på alternative løsninger som må frem i den offentlige debatten dersom hensikten er å oppnå resultater.

Se Fanebusts FB side.

Vi anbefaler herved boken som også fungerer som et «kræsjkurs» i klimaproblematikken.

«The story of stuff» prosjektet

Story of stuffVi lever i en verden der vi er sykelig opptatt av forbruk. Men den aller beste måten å spare planeten på er – kjøp mindre ting og tang og lev like lykkelig.

«In her new book The Story of Stuff: How Our Obsession With Stuff Is Trashing The Planet, Our Communities, And Our Health – And A Vision For Change, author Annie Leonard connects the stuff you consume with everything and everyone that made it and will be stuck with it when you’re done.» From WNYC.org.

Hør også  Annie’s interview with Stephen Colbert!

Overflodsamfunnets julestress

Jim Carrey som Scrooge i en scene fra "A Christmas Carol"

Boken The Business: Scroogenomics and the bad business of Christmas ble presentert  av Aditya Chakrabortty and produsert av Ben Green i guardian.co.uk, 22.12.09.

Joel Waldfogel argumenter for at julen er den årstiden vi sløser mest. Han ber oss stoppe opp og tenke over om vi virkelig satte pris på den syngende fisken fra onkel Mats osv. osv. Les mer…