Klimaprofil

 • Ukens profil Michael Knagenhjelm

  Uke 46 –  2010 Michael Knagenhjelm er født i 1948, og er bosatt i London hvor han jobber som entrepenør. Han har vært engasjert i Norsk klimanettverk siden slutten av 2009, og sitter i styret. Hans engasjement er spesielt rettet mot å få næringslivet med i klimabevegelsen.

 • Spørsmål til ukens profil Jan-Petter Holtedal

  Uke 45 – 2010 Jan-Petter Holtedahl er født i 1967. Han er vokst opp i Bergen, utdannet statsviter, og har drevet med fredsbevaring, humanitært arbeid og politisk rådgivning i konfliktland som Afghanistan og Sudan. Han arbeider i Norad med spørsmål knyttet til utvikling og bistand. Jan-Petter er aktiv i Venstre, bl.a. som leder av partiets…

 • Ukens profil Lars Haltbrekken svarer på spørsmål fra oss

  Uke 44 – 2010 Lars Haltbrekken har vært leder i Norges Naturvernforbund siden 2005. Han ble gjenvalgt som leder for en ny to-årsperiode på landsmøtet i 2007. Han er født i 1971, er opprinnelig fra Trondheim, og nå bosatt i Oslo. Haltbrekken var nestleder i Norges Naturvernforbund 2003-2005. Lars Haltbrekken har en fortid i Natur og Ungdom,…

 • Spørsmål til ukens profil Heidi Helgestad

  Uke 43 – 2010 Heidi Helgestad er født i 1965. Hun er vokst opp i Numedal, men har bodd i Oslo siden studietiden, med unntak av et minnerikt år i Kairo. I dag er hun mor til to flotte ungdommer og en hund. Hun jobber med markedsføring i forlagsbransjen, en bransje med spennende mennesker og…

 • Ukens profil er Mette Newth. Her er hennes svar på våre spørsmål

  Uke 42 – 2010 Mette Newth, forfatter, oversetter og illustratør er født i 1942. Hun har blant annet vært leder for Norges Kunstnerråd og Norsk Forum for ytringsfrihet og rektor ved kunsthøgskolene i Bergen og Oslo. Mette er gift med den britiskfødte forfatteren Philip Newth, bosatt i Bærum, har tre barn og fem barnebarn. Hun…

 • Ukens profil er Anders Krogh i Regnskogfondet

  Uke 41 – 2010 Anders Krogh (f 1975) har jobbet i Regnskogfondet siden 2004 som programkoordinator for Amazonasregionen. Kroghs spesialfelt er ukontaktede indianere. Han er forfatter av boken ”Med jaguarens kraft” (2006), og har en bachelor i journalistikk og mellomfag i antropologi. I 1999 og 2004 hadde han to lengre opphold blant indianere i Amazonas,…

 • Ukens profil er Dina Hestad. Her svarer hun på våre spørsmål

  Uke 40 – 2010 Dina (21) tar en bachelorgrad i samfunnsgeografi med fokus på utvikling og klima ved universitetet i Oslo. Hun jobber som analytiker i energikonsulentfirmaet Sund Energy og har vært med på å opprette prosjektet Holder de ord som ser på om politikerne holder det de lover i klimapolitiske spørsmål. Hun sitter i styringsgruppen til…

 • Ukens profil Daniel Rees svarer på våre spørsmål

  Uke 39 – 2010 Daniel Rees (f. 1982) har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU i Trondheim. Han har arbeidet i TNS Gallup siden 2008, og er blant annet ansvarlig for TNS Gallups Klimabarometer, som kartlegger nordmenns holdninger til klimaspørsmål og ulike energikilder. Daniel har også erfaring som journalist og fra FN, og er prosjektleder for…

 • Marianne Johansen er ukens profil

  Uke 38 – 2010 Marianne Johansen (f. 1974) har utdannelse innen økonomi og markedsføring og har jobbet som analytiker i IT-bransjen. Marianne jobber med ulike kunstmaterialer og er opptatt av hvordan visuelle/kunstneriske uttrykk kan benyttes for å fremme klimasaken.

 • Spørsmål til ukens profil Inge Olav Fure

  Uke 37 – 2010 Inge Olav Fure er klimanettverkets nye daglige leder. Han er 52 år og statsviter fra UiO. Han har i 20 år vært konsulent, rådgiver og daglig leder i selskapet Konsensus AS. I dag er han daglig leder (og gründer) i Norteak AS som eier og driver en teakplantasje i Nicaragua.  Han…